EXPORT TILL SVERIGE

Vi levererar till alla medlemsstater i Europeiska unionen. Rutin och okomplicerad. Vid försäljning inom EU finns det flera scenarier som vi presenterar för er här inom kort. I huvudsak två frågor: använda fordonet för privat eller kommersiell? Om fordonet är nytt eller begagnat?

 1. Först Ny bil – av ägaren
  Du köper din nya bilskatt. Det innebär att vi inte är tysk moms på 19% notan. Du betalar bilens värde, exklusive moms och spendera din bil med en tillfällig registreringsskylt i ditt hemland. Där kommer du att få betala gällande moms till skatteverket innan du kan registrera ditt fordon. Detta fungerar utan problem, eftersom alla våra fordon levereras med en COC dokument som medger upptagande i någon EU-medlemsstat. Efter godkännande behöver vi en kopia av registreringsbevis som styrker moms borttagning. I undantagsfall förbehåller vi oss rätten att ta ut en deposition för framläggandet av bevismaterialet.
 2. Andra Nytt fordon – kommersiell användning
  Även i detta fall kommer vi att fakturera nät. Du måste dock lära genom att köpa några ytterligare handlingar:
  – Det brevhuvud för ditt företag inklusive skatt ID-nummer
  – Undertecknande en transport deklaration (en lämplig fras, besök vårt konto)
  – ID-kort kopia av företagets ägare
  – Identifiering av den person som samlar
  – Berörd myndighet
  – Undertecknande av den person som hämtar på hans ID-kort kopia (är signaturen gjord på plats och måste matcha)
  Även med kommersiella köpare, förbehåller vi oss införandet av en deposition.
 3. Tredje Begagnad bil – ägare
  Fordon som används under mervärdesskatt punkt ett ämne i sig. Viktigt för dig att veta är följande: Om ett fordon är äldre än 6 månader och har mer än 6.000 km rida, är det enligt § 25 UStG som en „marginal skatt“. Det innebär att skatten nu betalas som slutgiltiga. Lämplig för kunder i länder med högre skatter, är detta en intressant aspekt. Så ett svenskt kund till exempel, har 6% moms „frälsta“ genom att köpa en begagnad bil.Prata med oss om detta ämne som personligen!
 4. Begagnad bil – kommersiell användning
  Fordon är i första hand från privat bruk är inte avdragsgilla. Men vi säljer också du vår hyra fordon eller andra fordon från kommersiell användning. I detta fall är Mehrwertstuer återbetalas även om fordonet är äldre än 6 månader.I fallet med en kommersiell nettoköp av ett begagnat fordon, höjer vi vår ordinarie borgen till ett belopp av mervärdesskatt.

EXPORT NACH SCHWEDEN

Wir liefern in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Routiniert und unkompliziert.
Bei Verkäufen innerhalb der EU gibt es verschiedene Szenarien, die wir Ihnen hier gerne kurz vorstellen. Im Kern geht es um zwei Fragen: Nutzen Sie das Fahrzeug privat oder gewerblich? Ist das Fahrzeug neu oder gebraucht?

 1. Neufahrzeug – Privatperson
  Sie erwerben Ihr Neufahrzeug netto. Dies bedeutet, dass wir die deutsche Mehrwertsteuer mit 19 % nicht fakturieren. Sie zahlen den Fahrzeugbetrag ohne Mehrwertsteuer und verbringen Ihr Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen in Ihr Heimatland. Dort müssen Sie dann die jeweils gültige Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen, bevor Sie Ihr Fahrzeug zulassen können. Dieser Vorgang funktioniert ohne Probleme, da alle unsere Fahrzeuge mit einem COC Dokument ausgeliefert werden, welches die Zulassung in jedem Mitgliedsstaat der EU ermöglicht. Nach erfolgter Zulassung benötigen wir noch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung zum Nachweis der Mehrwertsteuerabfuhr. In Ausnahmefällen behalten wir uns die Erhebung einer Kaution für die Erbringung dieses Nachweises vor.
 2. Neufahrzeug – gewerbliche Nutzung
  Auch in diesem Fall fakturieren wir netto. Allerdings müssen Sie mit dem Kauf einige Dokumente zusätzlich beibringen:
  – Den Briefkopf Ihrer Unternehmung inklusive Umsatzsteuer-ID Nr.
  – Unterzeichnung einer Verbringungserklärung (einen entsprechenden Textbaustein erhalten Sie auf unserer Rechnung)
  – Ausweiskopie des Firmeninhabers
  – Ausweis des Abholers
  – Entsprechende Vollmacht
  – Unterzeichnung des Abholers auf seiner Ausweiskopie (Unterschrift wird vor Ort getätigt und muss übereinstimmen)Auch bei gewerblichen Käufern behalten wir uns die Erhebung einer Kaution vor.
 3. Gebrauchtfahrzeug – Privatperson
  Gebrauchtfahrzeuge sind unter dem Mehrwertsteuergesichtspunkt ein Thema für sich. Wichtig für Sie zu wissen ist folgendes: Ist ein Fahrzeug älter als 6 Monate und hat mehr als 6.000 km gefahren, so gilt es nach § 25 UstG als „Differenzbesteuert“. Das bedeutet die Mehrwertsteuer gilt nun als endgültig abgeführt. Insbesondere für Kunden aus Ländern mit höherer Mehrwertsteuer ist dies ein interessanter Aspekt. So „spart“ ein schwedischer Kunde beispielsweise 6 % Umsatzsteuer durch den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs.Sprechen Sie uns auf dieses Thema gerne persönlich an!
 4. Gebrauchtfahrzeug – gewerbliche Nutzung
  Fahrzeuge, die in erster Hand aus privater Nutzung stammen sind nicht Mehrwertsteuer ausweisbar. Allerdings verkaufen wir auch gerne unsere Mietfahrzeuge oder andere Fahrzeuge aus gewerblicher Nutzung. In diesem Fall ist die Mehrwertstuer auch bei Fahrzeugen die älter als 6 Monate ausweisbar. Im Falle eines gewerblichen Netto-Kaufs von einem gebrauchten Fahrzeug erheben wir unsere Kaution regulär in Höhe der Mehrwertsteuer.